Centar za socijalnu skrb Petrinja
                        Tel: 044/815-272
                       Fax: 044/815-200

  E-mail: centar@czss-petrinja.hr

Pretražite stranice

Zadnje Objave
Arhiva Objava
Kategorije Objava

Događanja

Događanja u Centru za socijalnu skrb Petrinja

Besplatna edukacija Klub tražitelja posla

Udruga IKS organizira besplatnu edukaciju Klub tražitelja posla koji vam pomaže steći vještine i razviti taktiku koju trebate za izgradnju karijere. Edukacija počinje 1. listopada u 10 sati te će se održavati u prostoru Udruge IKS, na adresi Turkulinova 9, Petrinja. Prijaviti se mogu sve mlade osobe od 18 do 30 godina života i nezaposlene osobe bilo koje dobne skupine s područja Petrinje.

 Tijekom edukacije imati ćete priliku:  

  • Postaviti vaše osobne i profesionalne ciljeve
  • Procijeniti vaše trenutne vještine i znanje
  • Napisati životopis i zamolbu za posao
  • Pripremiti se za razgovor s potencijalnim poslodavcima 
  • Saznati savjete za aktivno traženje posla

Klub tražitelja posla održava se u sklopu projekta “Evolucija zajednice” a sudionici koji završe ovu edukaciju imati će priliku sudjelovati u Društveno poduzetničkom kampu u Splitu, studijskim posjetima, moći će besplatno koristiti prostor i opremu inkubatora u svrhu pokretanja vlastitog biznisa. Prijave su otvorene do kraja rujna a svi zainteresirani mogu se javiti na mailove sabina@udrugaiks.hr ili boris@udrugaiks.hr, na broj telefona 044 814 562 ili osobno u Udruzi IKS.

Projekt „EVOLUCIJA ZAJEDNICE“ sufinanciran je od Europske unije kroz Europski socijalni fond u iznosu od 1.244.922,45 kuna, s intenzitetom potpore od 100%.

Preporuka VE – zaštita i ostvarivanje prava djece u digitalnom okruženju

Preporuka vijeća Europe o Smjernicama za poštivanje, zaštitu i ostvarivanje prava djece u digitalnom okruženju

Preporuka CM/Rec(2018)7 Odbora ministara državama članicama o Smjernicama za poštivanje, zaštitu i ostvarivanje prava djeteta u digitalnom okruženju
(Usvojio Odbor ministara 4. srpnja 2018. na 1321. sastanku izaslanika ministara)

Preporuka Vijeca Europe o Smjernicama za zastitu prava djece u digitalnom okruzenju (pdf)

Rješenje o priznavanju prava na naknadu – energenti – kupon 200,00kn

Pozivaju se korisnici zajamčene minimalne naknade, pomoći za uzdržavanje i osobne invalidnine da se  žurno a najkasnije do 15.listopada 2015.g., jave u Centar za socijalnu skrb Petrinja, Turkulinova 35 svakim danom od 8,00 do 13,00 sati radi preuzimanja rješenja o priznavanju prava na naknadu za ugroženog kupca energenata i preuzimanja kupona od 200,00 kuna za plaćanje troškova električne energije za mjesec listopad.

Dobar dan, svijete!

Dobar dan, svijete! 🙂 Centar za socijalnu skrb Petrinja