Centar za socijalnu skrb Petrinja
                        Tel: 044/815-272
                       Fax: 044/815-200

  E-mail: centar@czss-petrinja.hr

Pretražite stranice

Zadnje Objave
Arhiva Objava
Kategorije Objava

Događanja

Događanja u Centru za socijalnu skrb Petrinja

Preporuka VE – zaštita i ostvarivanje prava djece u digitalnom okruženju

Preporuka vijeća Europe o Smjernicama za poštivanje, zaštitu i ostvarivanje prava djece u digitalnom okruženju

Preporuka CM/Rec(2018)7 Odbora ministara državama članicama o Smjernicama za poštivanje, zaštitu i ostvarivanje prava djeteta u digitalnom okruženju
(Usvojio Odbor ministara 4. srpnja 2018. na 1321. sastanku izaslanika ministara)

Preporuka Vijeca Europe o Smjernicama za zastitu prava djece u digitalnom okruzenju (pdf)

Rješenje o priznavanju prava na naknadu – energenti – kupon 200,00kn

Pozivaju se korisnici zajamčene minimalne naknade, pomoći za uzdržavanje i osobne invalidnine da se  žurno a najkasnije do 15.listopada 2015.g., jave u Centar za socijalnu skrb Petrinja, Turkulinova 35 svakim danom od 8,00 do 13,00 sati radi preuzimanja rješenja o priznavanju prava na naknadu za ugroženog kupca energenata i preuzimanja kupona od 200,00 kuna za plaćanje troškova električne energije za mjesec listopad.

Dobar dan, svijete!

Dobar dan, svijete! 🙂 Centar za socijalnu skrb Petrinja