Centar za socijalnu skrb Petrinja
                        Tel: 044/815-272
                       Fax: 044/815-200

  E-mail: centar@czss-petrinja.hr

Pretražite stranice

Zadnje Objave
Arhiva Objava
Kategorije Objava

Prava u sustavu socijalne skrbi

Prava koja osoba može ostvariti po Zakonu o socijalnoj skrbi:

  • zajamčena minimalna naknada
  • naknada za troškove stanovanja
  • pravo na troškove ogrjeva
  • naknada za osobne potrebe korisnika smještaja
  • jednokratne naknade, naknade u vezi s obrazovanjem
  • osobna invalidnina
  • doplatak za pomoć i njegu
  • status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja
  • naknada do zaposlenja