Centar za socijalnu skrb Petrinja
                        Tel: 044/815-272
                       Fax: 044/815-200

  E-mail: centar@czss-petrinja.hr

Pretražite stranice

Zadnje Objave
Arhiva Objava
Kategorije Objava

Zaštita i tretman djece i mladih s poremećajima u ponašanju

  • Savjetodavni rad s maloljetnicima i mlađim punoljetnicima rizičnog i društveno neprihvatljivog ponašanja
  • Savjetodavni rad s obitelji nakon prijave o neprihvatljivom ponašanju od strane škole, policije, roditelja
  • Donošenje mišljenja u sudskim postupcima protiv maloljetnika i mlađih punoljetnika (kaznena i prekršajna djela)
  • Sekundarna prevencija ovisnosti (droga, alkohol, kockanje)
  • Izvršenje odgojnih mjera izrečenih prema maloljetnicima i mlađim punoljetnicima temeljem Zakona o sudovima za mladež i Zakona o prekršajima.