Centar za socijalnu skrb Petrinja
                        Tel: 044/815-272
                       Fax: 044/815-200

  E-mail: centar@czss-petrinja.hr

Pretražite stranice

Zadnje Objave
Arhiva Objava
Kategorije Objava

Dokumenti

Zahtjevi / Obrasci

Zahtjev za priznavanje prava na doplatak za pomoć i njegu:
Obrazac_doplatka_za_pomoć_i_njegu (pdf)
Obrazac_doplatka_za_pomoć_i_njegu (docx)

Izjava o prihodima i imovini:
Obrazac_izjava_o_prihodima_i_imovini (pdf)
Obrazac_izjava_o_prihodima_i_imovini (docx)

Zahtjev za jednokratnu naknadu:
Obrazac_zahtjev_za_jednokratnu_naknadu (pdf)
Obrazac_zahtjev_za_jednokratnu_naknadu (docx)

Zahtjev za ostvarivanje prava na naknadu do zaposlenja:
Obrazac_zahtjev_naknada do_zaposlenja (pdf)
Obrazac_zahtjev_naknada do_zaposlenja (docx)

Zahtjev za priznavanje prava na osobnu invalidninu:
Obrazac_osobna_invalidnina (pdf)
Obrazac_osobna_invalidnina (docx)

Zahtjev za priznavanje potpore za obrazovanje:
Obrazac_zahtjev_naknada_za_obrazovanje (pdf)
Obrazac_zahtjev_naknada_za_obrazovanje (docx)

Zahtjev za priznavanje prava na status roditelja njegovatelja:
Obrazac_statusa_roditelja_njegovatelja_ili_status_njegovatelja (pdf)
Obrazac_statusa_roditelja_njegovatelja_ili_status_njegovatelja (docx)

Zahtjev za provođenje postupka posredovanja prije razvoda braka:
Obrazac_zahtjev_za_provodjenje_postupka_posredovanja (pdf)
Obrazac_zahtjev_za_provodjenje_postupka_posredovanja (docx)

Zahtjev za zajamčenu minimalnu naknadu:
Obrazac zahtjeva za zajamčenu minimalnu naknadu (pdf)
Obrazac zahtjeva za zajamčenu minimalnu naknadu (docx)