Centar za socijalnu skrb Petrinja – Financijsko izvješće proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika 2017. g.:

Godisnje financijsko izvjesce 2017 (xls)

Referentna stranica GFI 2017 (pdf)

Biljeske uz Godisnje financijsko izvjesce 2017 (pdf)

Potvrda GFI 2017 Fina (pdf)

Potvrda prijam GFI 2017 (pdf)