Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet u Zagrebu

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

objavljuje

NATJEČAJ
za upis polaznika
na poslijediplomski specijalistički studij „Socijalna politika“

Studij traje četiri semestra.

Na studij se ima pravo upisati:

  • osoba koja je završila diplomski studij socijalne politike i stekla zvanje magistra socijalne politike, odnosno diplomski studij socijalnog rada i stekla zvanje magistra socijalnog rada;
  • osoba koja je završila dodiplomski studij socijalnog rada i stekla zvanje diplomiranog socijalnog radnika ili drugi dodiplomski studij iz područja društvenih, humanističkih ili drugih znanosti;
  • osoba koja je završila sveučilišni diplomski studij prava, psihologije, politologije, sociologije, socijalne pedagogije i drugih srodnih društvenih, humanističkih i edukacijskih područja; za ove pristupnike će se definirati odgovarajući razlikovni sadržaji iz područja socijalnog rada i socijalne politike u opsegu ne većem od 30 ECTS-a.

Nastava započinje u zimskom semestru akademske 2016/17. godine.

Školarina iznosi 8.500,00 kuna po semestru.

Prijave se primaju do 30. lipnja 2016. na adresu: Pravni fakultet u Zagrebu, Zagreb, Nazorova 51.

Natječaj socijalna politika 2016-17 (pdf)