Na temelju članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Petrinja i članka 25.Temeljnog Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 141/12), ravnateljica Centra raspisuje

 N  A  T  J  E  Č  A  J

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za radno mjesto:
diplomirani socijalni radnik(m/ž)- 1 izvršitelj/ica

Natjecaj socijalni radnik – radnica (pdf)