Na temelju članka 55.Zakona o radu (NN 93/14 i 127/17), čl.215.Zakona o socijalnoj skrbi (NN157/13,152/14,99/15,52/16.16/17 i 130/17), čl.35. Statuta Centra za socijalnu skrb Petrinja i Odluke Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i Plana prijema pripravnika u ustanovama socijalne skrbi od 6.srpnja 2020.g., ravnateljica Centra objavljuje

J A V N I   N A T J E Č A J

za zapošljavanje pripravnika na određeno vrijeme- 12 mjeseci-mjera za stjecanje prvog radnog iskustva- pripravništvo za zvanje:
diplomirani socijalni radnik(m/ž)– 1 izvršitelj/ica

Više u pdf dokumentu:

Natjecaj – pripravnik – dipl soc radnik-ca (pdf)