Ne temelju članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Petrinja, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Petrinja donosi

ODLUKU O PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA

Poništava se javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za radno mjesto diplomirani pravnik (m/ž)-1 izvršitelj/ica u Centru za socijalnu skrb Petrinja,Klasa: 100-01/21-01/19,Urbroj: 2176-135-01-01 od 6.10.2021. ,objavljen dana 8.10.2021. u Narodnim novinama br. 109/2021 i na web stranici odnosno oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ispostava Petrinja, te na web stranici odnosno oglasnoj ploči Centra za socijalnu skrb Petrinja .

Centar za socijalnu skrb Petrinja

Odluka o ponistenju javnog natjecaja – dipl pravnik-ca (pdf)