OBAVIJEST   KANDIDATIMA PO NATJEČAJU   ZA RADNO MJESTO   DIPLOMIRANI SOCIJALNI RADNIK (m/ž)  NA NEODREĐENO VRIJEME – 1 djelatnik/ca

 

                Temeljem odredbe članka  25. toč. 4.  Temeljnog kolektivnog ugovora   za službenike i namještenike u javnim službama  (Narodne novine“   br. 141/12) obavještavamo   kandidate koji su se prijavili na  natječaj   objavljen  na  stranicama  HZZZ-a , WEB   stranici  i oglasnoj ploči  Centra  za socijalnu skrb Petrinja ,  za  radno mjesto  diplomirani socijalni radnik   (m/ž)   na neodređeno vrijeme  – 1 djelatnik/ca , da je    ravnateljica   Centra za  socijalnu skrb Petrinja  izvršila  izbor  te između prijavljenih kandidata  za navedeno radno mjesto   izabrala  je kandidatkinju    Valentinu Majstorović,  mag.soc.rada.

 

Ravnateljica:

Marija  Čihor Abramović, prof. defektolog

OBAVIJEST O REZULATIMA JAVNOG NATJECAJA – DIPL_SOC_RADNIK (pdf)