Pozivaju se korisnici zajamčene minimalne naknade, pomoći za uzdržavanje i osobne invalidnine da se  žurno a najkasnije do 15.listopada 2015.g., jave u Centar za socijalnu skrb Petrinja, Turkulinova 35 svakim danom od 8,00 do 13,00 sati radi preuzimanja rješenja o priznavanju prava na naknadu za ugroženog kupca energenata i preuzimanja kupona od 200,00 kuna za plaćanje troškova električne energije za mjesec listopad.